Suomen ensimmäinen joukkorahoitustapahtuma oli menestys, suuret kiitokset kaikille! Tapahtumaa voi seurata jälkikäteen Kirjastokaistan nauhoittamien tallenteiden kautta.
Jätä ajatuksesi ja ideasti meille siitä, miten joukkorahoitusta ja joukkoistamista tulisi Suomessa kehittää jatkossa Facebookissa ja Twitterissä, tunnisteella #joukkovoima.
 
 

mikä on crwdpuisto?

Crwdpuisto kanavoi tietoa, inspiroi uutta ajattelua ja yhdistää osapuolia keskustelussa joukkoistamisen mahdollisuuksista.

 

Joukkoistamisen avulla mielenkiintoisista ideoista tehdään menestystarinoita . Se on uusi tapa kehittää koko Suomen taloutta. Maailmalla joukkoistamisen hyödyt tunnetaan, mutta Suomessa keskustelua ei ole vielä kunnolla avattu.

 

Tähän haasteeseen vastaa Crwdpuisto. Tarjoamme riippumattoman kanavan etsiä ja jakaa tietoa joukkoistamisesta ja joukkorahoituksesta, sekä kokoamme yhteen yrittäjien, sijoittajien ja virkamiesten näkemykset. Crwdpuisto pyrkii edistämään joukkoistamisen asemaa ja inspiroimaan meitä kaikkia kehittämään yhdessä uusia keinoja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.  

 

Yrittäjät

Tapahtumassa kuulet, kuinka voit tehdä ideoistasi totta ja kasvattaa liiketoimintaasi joukkoistamisen avulla. Tapaat keskeiset toimijat sekä pääset tutustumaan joukkorahoituksella menestyneisiin tekijöihin.

 

Sijoittajat

Tule kuulemaan, mitä taloudellisen menestymisen mahdollisuuksia joukkoistaminen tarjoaa sijoittajalle sekä mitä erityispiirteitä joukkorahoitukseen kuuluu rahoitusmuotona. Tapahtumassa pääset verkostoitumaan alan toimijoiden kanssa sekä tapaat joukkorahoituspalveluiden edustajia.

 

Aiheesta kiinnostuneet

Joukkoistaminen tarjoaa mahdollisuuden tukea juuri niitä ideoita, joita itse arvostaa. Tule kuuntelemaan, miten joukkoistaminen toimii ja mistä löydät kiinnostavimmat kanavat sekä projektit.

space

puhujat

puhujat_title

Nimi:
Yle
Nimi:
Kansanedustaja
Nimi:
European Crowdfunding Network (ECN)
Nimi:
Aalto yliopisto
Nimi:
Sitra
Nimi:
Valtiovarainministeriö
Nimi:
Iron Sky
Nimi:
Fixura Ab Oy
Nimi:
Kansanedustaja
Nimi:
Paloni
Nimi:
Digile Oy
Nimi:
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
Nimi:
Dingle Oy
Nimi:
Lexia
Nimi:
Grow VC Group
Nimi:
Huuma

puhujat_click_details

Kuva:
Nimi:
Yle
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Joukkoistaminen on yksi netin mahdollistaman verkostologiikan keskeisimmistä ilmiöistä. Se on mahdollistanut merkittävän uudenlaisen tavan tehdä sisältöjä, palveluita ja tuotteita. Joukkoistamisessa on myös siemen yhä monimutkaisemman, vaikeasti ymmärrettävän maailman jäsentämisessä. Uskon, että logiikka tulee kehittymään edelleen ja mullistamaan myös media-alaa entisestään."

Sami Kallinen toimii Ylen internet-toimintojen kehityspäällikkönä, jossa hän vastaa Yle Internetin julkaisuvälinestrategiasta ja sen toteutuksesta. Hänellä on laaja kokemus media-alalta ja verkkotekemisestä. 1990-luvulla Kallinen työskenteli mm. Bonnier-kustantajalla Tukholmassa, jossa hän toimitti, perusti ja johti verkkosivustoja ja lehtiä. Sen jälkeen Kallinen toimi kymmenen vuotta Amsterdamissa, jossa hän mm. perusti mediatuotantoyhtiön. Vuodesta 2008 lähtien hän on työskennellyt Ylellä televisio- ja radio-tuottajana, innovaatiovalmentajana ja Svenska Ylen verkkopäällikkönä. Hän on johtanut lukuisia muutosprojekteja internet-julkaisuihin liittyen.

Kuva:
Nimi:
Kansanedustaja
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:
Mikael Jungner on aktiivisesti toiminut joukkorahoitusalan paremman toimivuuden puolesta. Suomen taloudelle on tärkeätä, että innovatiiviset hankkeet ja liikeideat pystyvät hyödyntämään kaikkia olemassa olevia rahoitusmuotoja. Hän on ehdottanut rahenkeräyslain uudistusta joukkorahoituksen sujuvoittamiseksi ja edistänyt muiden kansanedustajien kanssa lainmuutosta eduskunnassa.  
 
Mikael Jungner on suomalainen kansanedustaja. Hän on toiminut aikaisemmin SDP:n puoluesihteerinä sekä Yleisradion toimitusjohtajana.
Kuva:
Nimi:
European Crowdfunding Network (ECN)
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

I am co-founder, Executive Director and Chairman of the European Crowdfunding Network, the European crowdfunding interest group based in Brussels, and an Executive Committee member at CF50, the New York based crowdfunding think tank. Since 2006 I work as a hands-on strategic consultant, public affairs adviser and mentor with innovative businesses and organisations in Europe and the USA.

I am a frequent speaker at conference on entrepreneurship, collaborative economy and alternative funding. I started my career in the early 1990s in the publishing industry with companies such as a subsidiary of Deutscher Fachverlag, Euromoney Institutional Investor and the European Private Equity and Venture Capital Association. I hold Masters degrees from Solvay Business School (Université Libre Bruxelles) and from the University of Hamburg and studied at SEESS (University College London) in London.

Kuva:
Nimi:
Aalto yliopisto
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Yhdessä tekeminen  on ainoa asia joka vie oikeasti maailmaa eteenpäin. Siitä syntyy se voima joka muuttaa asiota oikeasti, selkeästi ja parempaan päin. Joukossa on voimaa myös rahoituksen osalta, ja hyvät asiat saadaan rahoitettua. Arvoilla on merkitystä."

Mikko Koria toimii muotoiluliiketoiminnan professorina Aalto yliopistossa. Kolmen vuosikymmenen kiinnostus on suuntautunut vuoroittain designiin ja suunnitteluun, yrittäjyyteen, kansainvälisen projektiliiketoimintaan ja enenevässä määrin viime vuosina tutkimukseen ja opetukseen koti- ja ulkomailla. Keskeinen yhteinen nimittäjä vuosien saatossa on ollut monitieteellisyys ja asoiden yhdistäminen uusilla tavoilla. Vuosien saatossa on asuttu afrikassa, aasiassa ja  amerikoissa, opittu asioita ja saatu aikaiseksi muutosta parempaan.

Kuva:
Nimi:
Sitra
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Joukkorahoitus ja joukkoistaminen merkitsee minulle nousevaa positiivista trendiä kansalaistoiminnassa. Valtaosa rahoitustoiminnasta on nykyisin kasvotonta ja etäistä. Joukkorahoitus tuo rahoituksen tarjoajan ja saajan paljon lähemmäs toisiaan."

Timo Lindholm, Sitran uusi teemajohtaja vuoden 2014 alusta lähtien. Teemassa käsitellään työn tulevaisuutta ja uusia rahoitus- ja toimintamalleja yksityisen ja julkisen sektorin kesken. Aiemmin Timo toimi Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana vuosina 2011-2013. Koko työuransa hän on tehnyt erilaisissa ekonomistitehtävissä ja niistä pisimpään finanssiryhmä OP-Pohjolan pääekonomistina vuodet 1999-2008.   

 

Kuva:
Nimi:
Valtiovarainministeriö
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Joukkorahoitukseen sen eri muodoissaan liittyy valtava potentiaali, mutta myös siihen liittyvät ongelmat ja riskit on pyrittävä ottamaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa huomioon. On ensiarvoisen tärkeää, että yleisön tietoisuutta joukkorahoituksesta ja siihen liittyvistä riskeistä lisätään ja joukkorahoituspalveluja tarjoavat toimijat kehittävät keskitetysti parhaita menettelytapoja, joita ne myös sitoutuvat noudattamaan. Alan vakiintuessa ja eri intressiryhmien tavoitteet riittävällä tavalla huomioivien toimintatapojen kehittyessä joukkorahoituksella on mahdollisuus kasvaa myös Suomessa merkittäväksi täydentäväksi tai jopa vaihtoehtoiseksi rahoituskanavaksi."

Neuvotteleva virkamies Aki Kallio työskentelee valtiovarainministeriön rahoitusmarkkinaosastolla juristina ja hänen päävastuualueitaan ovat muun muassa pääoma- ja joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisen oikeudelliset kysymykset ml. joukkorahoitus. Lisäksi Kallio vastaa euroalueen rahoitustukijärjestelyihin liittyvistä vakuussopimuksista ja tietyistä EVM:n ja ERVV:n oikeudellisista kysymyksistä.

Kuva:
Nimi:
Iron Sky
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Verkossa vallitseva  digitaalinen yltäkylläisyys on aiheuttanut murroksen perinteisessä tallennemyynnissä. Joukkorahoitus on luontainen vastaus siihen, kuinka rahoittaa uuden viihteen tuotanto maailmassa, jossa lähes kaikki tuotettu viihde on käytettävissä kuukausimaksulla."

Jarmo Puskala toimi Iron Sky -elokuvan yhteisöpäällikkönä projektin alusta saakka. Työ joukkoistamisen ja joukkorahoituksen parissa alkoi jo 2000-luvun vaihteessa Star Wreck -elokuvan myötä.

Kuva:
Nimi:
Fixura Ab Oy
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Poliittiset päättäjät ovat mahdollistaneet perinteisen rahoitusjärjestelmän kriisiytymisen, ja peiliin katsomisen sijasta Euroopassa yritetään säännellä rahoitusmarkkinat hengiltä. On mielenkiintoista seurata kuinka mm. joukkorahoituksen kautta on mahdollista synnyttää vaihtoehtoinen rahoitusjärjestelmä, jossa lainanottajat ja –antajat päättävät rahan hinnasta vapaasti ja tehokkaasti."

Kari Juurakko on toiminut rahoitusalalla vuodesta 1999 lähtien ja on mm. Elite Varainhoito –konsernin perustajaosakas ja hallituksen puheenjohtaja.  Vertaislaina-alaa Juurakko on seurannut muutaman vuoden ajan näköalapaikalta Fixura Oy:n hallituksen jäsenenä.

Kuva:
Nimi:
Kansanedustaja
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Joukkorahoitus on väline, jolla saa kasvaville yrityksille rahoituspohjaa. Kun sijoittajia on useampia, pienilläkin summilla saa kasaan yhdessä riskirahoitusta. Suomessa tarvitaan rohkeutta yrittämiseen ja siihen pääomia. Uudet sijoitusvälineet ovat tervetulleita, koska kansantaloutemme tarvitsee uusia kasvuvirtoja."

Olen uusmaalainen vihreä kansanedustaja ja koulutukseltani bioprosessitekniikan diplomi-insinööri. Politiikassa minulle tärkeitä teemoja ovat ympäristön suojelu, kestävä kehitys, yrittäjyys, työllisyys, koulutus- ja tiedepolitiikka sekä lasten ja nuorten hyvinvointi. Eduskunnassa valiokuntani ovat talousvaliokunta ja valtionvarainvaliokunta.

Kuva:
Nimi:
Paloni
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Minna Särelä avautui luovan konseptiliikkeensä konkurssiuhasta blogissaan tammikuussa 2014. Avoin pyyntö herätti kannattajat ja fanit antamaan rahallisen panoksensa konkurssin välttämiseksi ja mahdollisti Palonin uuteen nousuun. 

Minna Särelä on perustanut Paloni luovan konseptin, joka edustaa suomalaista muotia ja muotoilua painottaen eettisyyden merkitystä tuotannossa. 

Kuva:
Nimi:
Digile Oy
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Crowdsourcing and –funding is like stage diving: It’s a hell of a ride, you need to trust FIRST, but the crowd will carry you through the adventures. Crowds will renew value creation."

Pia Erkinheimo, Head of Crowds&Communities, DIGILE. Pia is currently responsible for community management and crowdsourcing related business models at DIGILE, The Finnish Strategic Centre for Science, Technology and Innovation in Digital Business.  She is a member of FIBAN, Finnish Business Angels Network and currently in the advisory board of 6 start-ups. A priori to this, Pia worked 5 years at Nokia, e.g. as Head of Innovation Crowdsourcing and at Nokia Strategy, and before that for Capgemini as Senior Consultant in M&A and Human Capital related topics. She joined the internet-economy in early 2000 when she worked in several multimedia eLearning and mixed reality related SMEs.

Kuva:
Nimi:
Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
Sisältö:

"Joukkorahoitus ilmiönä on mielestäni web 2.0 –kehityksen paras innovaatio. Kaikki mekanismit, jotka johtavat parempaan resurssiallokaatioon, ovat meidän kaikkien etu. Haluan olla mukana joukkorahoituksen aallonharjalla – työssä ja vapaa-ajalla. Olen vakuuttunut siitä, että joukkorahoituksella on vielä uusia entistä merkittävämpiä mekanismeja, innovaatioita ja aluevaltauksia saavuttamatta."

AA, KTM Lasse Vuola on sopimusoikeuteen ja joukkorahoituksen oikeudellisiin rajapintoihin erikoistunut ratkaisukeskeinen juristi. Vuola on ollut päävastuullinen juristi useissa joukkorahoitusalustoja koskevissa toimeksiannoissa. Vuola on avustanut eri joukkorahoitusalustoja toiminnan suunnittelusta toteutukseen, pääomajärjestelyissä sekä päivittäisjuridisissa tehtävissä.

Kuva:
Nimi:
Dingle Oy
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Joukkorahoitus on yksi ilmentymä sille miten digitalisoituminen ja sosiaalinen media muuttaa kulttuuria ja tapaa toimia liike-elämässä ja maailmassa. Joukkorahoitus tarkoittaa pääomien  demokratisoitumista ja pitkällä tähtäimellä nopeampia, älykkäämpiä pääoman liikkeitä. Pankkien on syytä olla hereillä, koska joukkorahoitus muuttaa markkinan."

Juho Jokinen auttaa yrityksiä hyötymään sosiaalisesta mediasta Dinglen toimitusjohtajana. Takana on melkein viisi vuotta kasvuyrittämistä, 20 vuotta digielämää ja satoja asiakasprojekteja liiketoiminnan, markkinoinnin ja somen hyödyntämisestä.
 

Kuva:
Nimi:
Lexia
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
Sisältö:

"Uusia mahdollisuuksia yrityksille kasvattaa rahoituspohjaa sekä saada uusia tahoja mukaan innovointiin ja sisällöntuotantoon. Samalla tuo mukaan tietyiltä osin uudenlaisia riskejä ja uusien käytäntöjen opettelua. Loistavia vaihtoehtoja sellaisinaan tai vanhojen toimintamallien rinnalla."

Johdan Lexian Immateriaalioikeudet, teknologia ja media -ryhmää. Erikoisalueeni on teollisuudenaloilla, joissa immateriaalioikeudet ovat suuressa roolissa. Näihin kuuluvat ohjelmateollisuus, media ja viihde, markkinointi, luova teollisuus ja muut innovatiiviset alat kuten cleantech ja mobiiliteollisuus. Neuvon asiakkaita myös markkinointiin ja yhtiölakiin, yksityisyydensuojaan ja sopimuksiin, erityisesti pääomasijoittamiseen ja crowdfundingiin, liittyvissä kysymyksissä.

Kuva:
Nimi:
Grow VC Group
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:
"Joukkorahoitus on uusi tapa tuoda lisää sijoittajia, tehokkuutta ja avoimuutta rahoitusmarkkinalle. Startupeille se tarkoittaa lisää potentiaalisia sijoittajia, ja myös markkinaehtoisempaa mallia hankkia rahoitusta myös pienissä erissä firman kehityksen mukana. Joukkoistaminen yleisesti avaa yrityksille uusia malleja teettää asioita, ja samalla se tarjoaa monelle ihmisille täysin uuden tavan tehdä joustavasti töitä."

Mika works especially with startup portfolio in Grow VC Group. Mika comes from a family of entrepreneurs. He has been involved in startups as a co-founder and board member. Mika has become familiar with sales operations management, change management, sales and promotion of technical solutions and business development while working in different startups and as a manager at Nokia. Mika holds a BBA majoring in social media marketing and has now shared his time between Helsinki and San Francisco.

Kuva:
Nimi:
Huuma
www -sivu:
Facebook -sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Huuman tapauksessa joukkorahoituksen toteuttaminen konkretisoi ennen kokematonta yhteisöllisyyttä ja uskoa minkä tahansa unelman toteutumiseen. Toisaalta joukkorahoitus tekee erilaisen tekemisen kustannuksia läpinäkyväksi - moni Huuman ostanut kertoi olleensa yllättynyt siitä, kuinka paljon aikakauslehden tekeminen maksaa. Ja Huumassahan kukaan ei nostanut palkkaa... Uskon joukkorahoituksen yleistyvän ja laajentuvan tulevaisuudessa toivottavasti jopa julkisiin/ yleishyödyllisiin kohteisiin."

Puhetyöläinen. Lentoturvallisuuteen ja viestintään erikoistunut innostaja ja valmentaja. Tällä hetkellä olen free lancer: muun muassa opetan viestintää Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa, teen radiotoimittajan ja -juontajan keikkaa sekä matkustamoturvakouluttajan töitä pääosin ulkomailla. Huumassa olin mukana seminaaritiimissä.

space

OHJELMA

Torstai 15.5.2014

LAVALLA

LAVALLA

Aika:
15:00
Tilaisuuden avaus - Sami Kallinen, kehityspäällikkö / Yleisradio
Puhuja ja yritys:
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
15:10
Joukkorahoitusala nousussa maailmalla.
Puhuja ja yritys:
Oliver Gajda / European Crowdfunding Network
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
15:20
Yritysrahoitus katkolla. Joukkorahoituksesta vastaus yritysten ahdinkoon?
Puhuja ja yritys:
Aki Kallio / Valtiovarainministeriö, Mikael Jungner / kansanedustaja SPD, Johanna Karimäki / kansanedustaja Vihreät
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
15:40
Yrityslainat joukkorahoituksen kautta.
Puhuja ja yritys:
Lasse Vuola / Castrén & Snellman
Sisältö:

Lasse Vuola / Castrén & Snellman

Päivämäärä:
Teema:
Aika:
15:55
Tauko
Puhuja ja yritys:
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
16:10
Vertaislainat - kriisiytymätön rahoitusjärjestelmä.
Puhuja ja yritys:
Kari Juurakko / Fixura
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
16:25
Uusi murros - työn ja sisällön joukkoistaminen.
Puhuja ja yritys:
Pia Erkinheimo / Digile, Jarmo Puskala / Iron Sky ja Sami Kallinen / Yleisradio
Sisältö:

Pia Erkinheimo / Digile, Jarmo Puskala / Iron Sky ja Sami Kallinen / Yleisradio. 

Päivämäärä:
Teema:
Aika:
16:45
Pocket Venture Pitch -kierros
Puhuja ja yritys:
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:
Aika:
17:00
Markkinointi on kingi joukkorahoituskampanjassa.
Puhuja ja yritys:
Juho Jokinen / Dingle, Minna Särelä / Paloni ja Minna Ruolanto / Huuma
Sisältö:

Juho Jokinen / Dingle, Minna Särelä / Paloni ja Minna Ruolanto / Huuma

Päivämäärä:
Teema:
Aika:
17:20
Varmista jatkorahoitus osakepohjaisessa joukkorahoituksessa.
Puhuja ja yritys:
Markus Myhberg / Lexia
Sisältö:

Markus Myhberg / Lexia

Päivämäärä:
Teema:
Aika:
17:35
Year 2020 - the world changed through crowdsourcing
Puhuja ja yritys:
prof. Mikko Koria / Aalto yliopisto, Oliver Gajda / ECN, Mika Jordman / GrowVC ja Timo Lindholm / Sitra. Paneeli on englanniksi.
Sisältö:

Mikko Koria / professor at Aalto University, Oliver Gajda / ECN, Mika Jordman / GrowVC ja Timo Lindholm / Sitra. Paneeli on englanniksi. 

 

Päivämäärä:
Teema:
Aika:
18:00
Lopetus
Puhuja ja yritys:
Sisältö:
Päivämäärä:
Teema:

KAMPANJAKLINIKKA / Fundedbyme

klo 15:00-18:00 

Mikä on paras tapa rahoittaa ideasi? Tiedätkö koska kannattaa aloittaa osakepohjainen ja milloin ennakkomyyntiin perustuva joukkorahoituskampanja? Keskustele asiantuntijan kanssa eri vaihoehtojen sopivuudesta itsellesi. Asiantuntijana on Kristiina Pääkkönen Fundedbyme - joukkorahoitusalustalta. Varaa henkilökohtainen neuvonta-aika tai liity vapaasti mukaan TÄÄLLÄ.

PITCHING-KILPAILU / PocketVenture

klo 16:45-17:00

Yrittäjä, vielä on mahdollista osallistua PocketVenturen pitämään Pitching-kierrokseen!

Herätä sijoittajien kiinnostus ja tule esittelemään liikeideasi pitching -osiossa. Pitch -kierroksille valitaan 5 parasta finalistia, paikalla bisnesenkeleitä Business Angels Finland -verkostosta sekä joukkorahoituksesta innostuneita rahoittajia. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 9.5., ilmoittaudu TÄSTÄ.

KONKARIT PUHUMASSA & JOUKKORAHOITUSPELI / Kokeilupiste

klo 15:00-19:00

Helsingin kaupungin kirjastoissa on meneillä Kokeilupiste, jossa voi kokeilla uusia ideoita ja ratkaisuja. Crwdpuistossa viisi ratkaisukehittäjää esittelevät omat demonsa. Tapahtuman aikana osallistujat voivat sijoittaa lempidemoonsa virtuaalikolikoilla.

Lisäksi Kokeilupisteellä voi kuulla kokeneiden yrittäjien ja joukkorahoituskampanjan toteuttaneiden ajatuksia ja viisauksia. 

KOKEILUPISTEEN OHJELMA

15:30 Viisi ratkaisukehittäjää esittelevät ideansa ja demonsa (tarkempaa tietoa osallistujista alla). 

16:00 RePack / Petri Piirainen : Ideasta liiketoimintaa. 

16:30 DJ-kirja / Iina Esko : DJ -kirja, kultuuriteoksen menestyksekäs joukkorahoituskertomus. 

17:00 Beibamboo / Nina Ignatius : Elämä joukkorahoituskampanjan jälkeen. (peruuntunut sairastumisen johdosta)

17:30 Musta Taide – See the Baltic Sea / Hannamari Shakya : Valokuvakirjan toteutus yhteisörahoituksen keinoin.

18:00 Climbstation / Kaarle Vanamo : Kansainvälisen kaupan todellisuus. 

VIISI DEMOA Joukkorahoituspelissä

Mubik Musical Puzzle, Ilkka Räsänen. Musiikkipulmapeli, jonka avulla voit soittaa ja muistella erilaisia musiikkikappaleita tabletilla.
 
SeeHowYouEat – ruokapäiväkirja sovellus,  Mia Karlsson. Ruokapäiväkirja, jonka avulla pyritään terveelliseen lautasmalliin ja säännölliseen ruokailurytmiin puhelimen ja tabletin avulla.
 
Piggy Baggy – tavarakimppakyyti, Heikki Waris. Tavarakimppakyytipalvelu, jonka kautta kuka tahansa voi lähettää, vastaanottaa tai toimittaa paketin internetin kautta, vaikka työmatkan aikana.
 
Epooq muistelupalvelu, Ilkka Tiainen. Muistelupalvelu, jonka kautta voit jakaa omia muistojasi tai selata muiden jakamia muistoja eri vuosikymmeniltä - internetissä.
 
Kansalaistili, Pertti Väisänen. Palvelu, jonka avulla palkan voi maksaa helposti verkossa antamalla järjestelmälle vain palkansaajan tunnuksen ja palkkasumman.

space

pinnalla_view

Kuva:
Post date: kesäkuu 13, 2014
Sisältö:

kirjoittaja: Minna Käenmäki

Joukkorahoitus on varteenotettava rahoituskeino erityisesti...

Kuva:
Post date: toukokuu 14, 2014
Sisältö:

kirjoittaja: Minna Käenmäki

Joukkorahoitus on tätä päivää, mutta media tuntuu jämähtäneen...

Kuva:
Post date: huhtikuu 28, 2014
Sisältö:

kirjoittaja: Minttu Käenmäki

Paloni on luova designkonsepti, joka edustaa itsenäisiä...

Kuva:
Post date: huhtikuu 1, 2014
Sisältö:

kirjoittaja: Niklas Lindberg

Rahoitusmarkkinoille pirstivänä uutuutena ilmestynyt...

Kuva:
Post date: maaliskuu 27, 2014
Sisältö:

Joukkorahoituksen suosio on kasvannut talouskriisin jälkimainingeissa, jossa pankit ovat...

Kuva:
Post date: helmikuu 13, 2014
Sisältö:

Joukkorahoitusta on neljä eri tyyppiä: osakepohjainen joukkorahoitus, vastikkeellinen...

+
space

KIITOKSET PÄÄKUMPPANIT

Sisältö:

Helsingin elinkeinopolitiikan mukaan kaupungin tehtävänä on osaltaan turvata yritystoiminnalle...

Sisältö:

Luz a multidisciplinary creative collective based in Helsinki - Finland. We create concepts,...

Sisältö:

Yle on julkisen palvelun viestintäyhtiö. Julkinen palvelu, public service, tarkoittaa sitä, että...

KIITOKSET PÄÄKUMPPANIT

Helsingin elinkeinopolitiikan mukaan kaupungin tehtävänä on osaltaan turvata yritystoiminnalle kilpailukykyinen toimintaympäristö ja mahdollistaa siten yritystoiminnan menestyminen alueellaan. Elinkeinopolitiikan tavoitteena on työpaikkamäärän kasvu Helsingissä.

Menestyvä yritystoiminta tarjoaa työtä asukkaille ja mahdollistaa monipuoliset kaupalliset palvelut niin kaupunkilaisille kuin yrityksillekin. Se muodostaa verotulojen kautta myös perustan julkisten palvelujen järjestämiselle.

Kaupunginkanslian elinkeino-osasto huolehtii hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti elinkeinopolitiikan kehittämistehtävistä, kaupungin elinkeinomarkkinoinnista, yritysneuvonnasta sekä matkailu- ja kongressiasioista.

Luz a multidisciplinary creative collective based in Helsinki - Finland. We create concepts, provide design, art direction and digital solutions.

Yle on julkisen palvelun viestintäyhtiö. Julkinen palvelu, public service, tarkoittaa sitä, että teemme ohjelmia ja palveluita kaikille suomalaisille. Se tarkoittaa myös sitä, että olemme kaupallisesti ja poliittisesti riippumattomia.

Sinä olet omistajamme. Kaikki suomalaiset ovat. Me palvelemme sinua suomeksi ja ruotsiksi - mutta myös saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Tarjoamme paikan yhteiskunnalliselle keskustelulle, journalismille ja kulttuurille. Tuotamme luotettavaa tietoa, rikastuttavia elämyksiä ja yhteisiä kokemuksia. Televisioon, radioon, verkkoon.

Haluamme olla sinulle tärkeä. Kertoa sinun tarinasi.

KIITOKSET KUMPPANIT

Sisältö:

Menestystä ja mielenrauhaa

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa. Olemme...

Sisältö:

Luomme menestystarinoita keskustelevassa verkossa. Löydämme brändille toimivan digistrategian, tuotamme vaikuttavaa sisältöä...

Sisältö:

Fixura on Suomen ensimmäinen yritys, joka tarjoaa vertaislainoja verkossa. Yhdistämme lainan tarpeessa olevat henkilöt niiden...

Sisältö:

FundedByMe on Euroopan nopeiten kasvava joukkorahoitusalusta, joka yhdistää sijoittajat ja yrittäjät osakepohjaisen ja...

Sisältö:

Holvi on Internet-ajan maksutili ja tehokas työkalu projektien, ryhmien ja yrittäjien rahanhallintaan. Holvi-tilin avulla voit...

Sisältö:

Invesdor on Pohjois-Euroopan johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu. Verkkopalvelumme kautta pääomarahoitusta etsivät...

Sisältö:

Yrityksen kuvaus 1-2 lausetta: Lexia on asiakkaidensa kilpailukyvyn vahvistamiseen keskittynyt asianajotoimisto, jolla on...

Sisältö:

Näitpä mielessäsi millaisen haaveen hyvänsä, meiltä löytyy ratkaisu sen toteuttamiseen!

Multiprint. Näkemysten...

Sisältö:

Tehokas joukkorahoituspalvelu – rahoituksen hakeminen on ilmaista.

Sisältö:

PuskaPromotion tarjoaa yrityksille myynnin ja markkinoinnin tukipalveluja, palvelumme ovat todella monipuolisia kattaen...

Sisältö:

Suomen suurin asiakastietokanta palveluksessasi
Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, taloushallinnon,...

KIITOKSET KUMPPANIT

Sisältö:

Menestystä ja mielenrauhaa

Tehtävämme on auttaa asiakkaitamme menestymään nopeasti muuttuvassa maailmassa. Olemme luotettava kumppani yritysjärjestelyissä, riidanratkaisussa ja liikejuridiikan muilla erikoisaloilla. 

Asiakkaidemme menestyksen myötä meistä on kasvanut yli 200 hengen asianajotoimisto, jonka ovet avautuvat Helsingin, Moskovan ja Pietarin kautta kaikkialle maailmaan. Tarjoamme saumatonta ykkösluokan palvelua yli rajojen.

Meidät tunnetaan mutkattomasta yrityskulttuuristamme, Cassun hengestä. Asiakkaillemme se merkitsee aina parasta mahdollista palvelua. 
Vuonna 1888 perustettu toimistomme on Suomen vanhin asianajotoimisto.

 

Sisältö:

Luomme menestystarinoita keskustelevassa verkossa. Löydämme brändille toimivan digistrategian, tuotamme vaikuttavaa sisältöä ja kampanjoita sekä toteutamme luovaa Community Management -palvelua. Kaikkiin palveluihimme sisältyvät ajankohtaiset mediaratkaisut.

Sisältö:

Fixura on Suomen ensimmäinen yritys, joka tarjoaa vertaislainoja verkossa. Yhdistämme lainan tarpeessa olevat henkilöt niiden kanssa, jotka haluavat sijoittaa rahojansa lainaamalla ne toisille.

Sisältö:

FundedByMe on Euroopan nopeiten kasvava joukkorahoitusalusta, joka yhdistää sijoittajat ja yrittäjät osakepohjaisen ja ennakkomyyntiin perustuvan joukkorahoituksen avulla. Kauttamme on nostettu jo yli 5M€. Sijoittajamme tulevat pääosin Pohjoismaista, Keski- ja Etelä-Euroopasta sekä Singaporesta.

Sisältö:

Holvi on Internet-ajan maksutili ja tehokas työkalu projektien, ryhmien ja yrittäjien rahanhallintaan. Holvi-tilin avulla voit kerätä maksuja sisäänrakennetun verkkokaupan kautta, laskuttaa, seurata budjettiasi ja tehdä maksuja kuten perinteiseltä pankkitililtä. Holvia on käytetty joukkorahoitukseen mm. Mesenaatti.me palvelun yhteydessä. 

Sisältö:

Invesdor on Pohjois-Euroopan johtava osakepohjainen joukkorahoituspalvelu. Verkkopalvelumme kautta pääomarahoitusta etsivät yrittäjät voivat helposti kohdata sijoittajia, jotka haluavat sijoittaa lupaaviin pohjoiseurooppalaisiin kasvu- ja startup-yrityksiin

Sisältö:

Yrityksen kuvaus 1-2 lausetta: Lexia on asiakkaidensa kilpailukyvyn vahvistamiseen keskittynyt asianajotoimisto, jolla on suoraviivainen tavoite: autamme asiakkaitamme menestymään.

Pyrimme aina löytämään parhaat taloudellista hyötyä ja lisäarvoa tuottavat juridiset ratkaisut.

 

Sisältö:

Näitpä mielessäsi millaisen haaveen hyvänsä, meiltä löytyy ratkaisu sen toteuttamiseen!

Multiprint. Näkemysten toteuttaja.

Sisältö:

Tehokas joukkorahoituspalvelu – rahoituksen hakeminen on ilmaista.

Sisältö:

PuskaPromotion tarjoaa yrityksille myynnin ja markkinoinnin tukipalveluja, palvelumme ovat todella monipuolisia kattaen tapahtumajärjestämistä, tempauksia, puhelintyötä ja mitä mielikuvituksellisempia erilaisia projekteja btob-sektorilla!

Sisältö:

Suomen suurin asiakastietokanta palveluksessasi
Suomen Asiakastieto Oy on johtava yritysjohdon, taloushallinnon, riskienhallinnan sekä myynnin ja markkinoinnin tietopalveluyhtiö Suomessa. Tuotamme asiakkaiden päätöksentekoprosesseihin integroitavia sähköisiä palveluja, sopimusasiakkaille räätälöityjä verkkopalveluja sekä kaikille avoimia yritys- ja henkilötietopalveluja.

TIIMI

Tiimi Section

Kuva:
Nimi:
Tuottaja ja sisältökuraattori
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Tuottaja ja myynnin tekijä
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Graphic design and animation
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Copywriter
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Web Development, Team Leader
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Toimittaja
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Some viestintä
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Creative director
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Design Consultant
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:
Kuva:
Nimi:
Nainen idean takana
Facebook-sivu:
LinkedIn- sivu:
Twitter-sivu:
www-sivu:

TIIMI Details

Kuva:
Nimi:
Design Consultant
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

"Thanks to the internet we can access more people than ever, this opens up a possibility for a networked intelligence and a more democratized marketplace. I am existed to follow how crowdsourcing and crowdfunding will contribute to a paradigm shift in innovation."

Theresa is an Industrial Designer and Service Designer with studies in International Design Business Management. She is passionate about the social impact of design and how design can tackle system challenges.

Kuva:
Nimi:
Toimittaja
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Joukkorahoitus on tavallisellekin tallaajalle mielenkiintoinen tilaisuus sijoittaa rahojaan niihin asioihin, joihin uskoo. 

Monipuolinen kirjoittaja, joka rakastaa hyviä tarinoita.

Kuva:
Nimi:
Tuottaja ja myynnin tekijä
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

En ole aiemmin perehtynyt joukkorahoitukseen, mutta tämän tapahtuman järjestämisen myötä olen alkanut ajatella, että se on todellakin hyvä ja kannattamisen arvoinen asia. Monet ovat siitä jo hyötyneet ja sen avulla ollaan saatu paljon hyviä asioita aikaan. 

 

Olen koulutukseltani restonomi ja olen kiinnostunut tapahtuma-alasta. Olen tähän mennessä tehnyt avustavia tehtäviä tapahtumatuotannossa, kuten myös tässä toteutuksessa. Tällä hetkellä teen työskentelen erilaisissa projekteissa PuskaPromotion osk:ssa.

Kuva:
Nimi:
Some viestintä
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Joukkoistaminen ja joukkorahoitus ovat työkaluja, joilla voimme parantaa yhteiskuntaa.

Gradua vaille valmis monipuolinen oikeustieteilijä, jolla on tietoa ja taitoa myös laajalti muilta toimialoita. Uudet ja innovatiiviset tavat harjoittaa liiketoimintaa ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, ovat lähellä sydäntäni. Opiskelen oikeustieteitä Turun Yliopistossa.

Kuva:
Nimi:
Copywriter
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Helsinkiläinen copywriter, jota kiinnostaa erityisen paljon CSR ja hienot brändit. Joukkoistaminen löytyy myös läheltä sydäntä: jengillä kaikki on vähän siistimpää, olipa kyseessä kahvihetki tai yllättävä musikaalikohtaus. Uskon joukkoistamiseen täysillä ja toivon että konsepti kasvaa arvoisiinsa mittoihin meilläkin.

Vapaa-ajalla aika tosin kuluu pääosin tikku-ukkotarinoiden ja tanssin parissa.

Kuva:
Nimi:
Tuottaja ja sisältökuraattori
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Uskon, että ihmisiä voimaannuttamalla ja osallistamalla pystymme muuttamaan maailmaa.

Olen luova, innokas ja ennakkoluuloton lappilainen nainen, joka ei pelkää haasteita ja vastuuta. Minulla on monipuolisesti työkokemusta useilta erilaisilta aloilta, tällä hetkellä keskityn eniten myyntiin ja markkinointiin. On ilo saada tehdä asioita itsenäisesti, uudella ja kiinnostavalla tavalla ja innostaa toisetkin osallistumaan!

Kuva:
Nimi:
Creative director
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

The current economical scene demands a creative and innovative approach, we need to generate cooperation and enhance our local competitiveness. crwdpuisto was born to embrace and communicate a new way of development.

Concept developer, design director
Over 10 years of experience working with Finnish and international brands as well with organizations generating concepts, environments, and integrated solutions for retail and communication.

Kuva:
Nimi:
Graphic design and animation
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Come Crwdpuisto experience the power of crowd.

I'm a designer passionate about motion graphic , infographic , UI and have Specific knowledge on publication design in different platforms . Driven by curiosity and a constant desire to learn I'm studying Media Concept Design as my Master degree in Aalto University now.

Kuva:
Nimi:
Nainen idean takana
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

Pienistä puroista kasvaa iso joki. Yhteisten onnistumisten ja epäonnistumisten kautta voimme oppia jotain itsestämme, toisistamme ja nykyhetkestä. 

Joukkoistaminen ja joukkorahoitus ovat mahdollisuuksia. Tarkastelkaamme näitä mahdollisuuksia toivekkaasti ja kriittisesti yhdessä. 

 

Kuva:
Nimi:
Web Development, Team Leader
www-sivu:
Facebook-sivu:
Twitter-sivu:
LinkedIn- sivu:
Sisältö:

New challenges require new thinking and creative solutions. Crwdpuisto comes from the need to share those innovative ideas and practical concepts that respond to the demands of our society today.

Web Development, Project Manager
More than 5 years experience in web development, creating and implementing digital solutions for brands, institutions and companies in Chile, USA, Spain and Finland.

Tweet feed user block

 • noin 27 päivää sitten

  Malesian tulvista kärsiville kerätään lahjoitusta #joukkorahoitus @MERCYMalaysia @fundedbyme #Malesia http://t.co/jDTgObRKxU

 • noin 39 päivää sitten

  Isot rahat liikkuvat lainapuolella, VM selvittelee erityislakia. #joukkorahoitus #vertaislainat http://t.co/4NXNeAJXAA

 • noin 47 päivää sitten

  Jyrkkä nousu pörssissä -maailman suurimman vertaislainapalvelu suosiossa. #joukkorahoitus #vertaislaina @LendingClub http://t.co/Xq3kVRsYnc

 • noin 64 päivää sitten

  Helsingin jouluvaloja pääsee suunnittelemaan ensi vuonna! #joukkoistaminen #joukkovoima http://t.co/hFoIIAVfsg

 • noin 69 päivää sitten

  Kysynnästä seuraa rahavirta. 300 000 euroa kasaan parissa tunnissa, hyvä @JollaHQ #joukkorahoitus http://t.co/OllliWcJvw

 • noin 77 päivää sitten

  9 vinkkiä vapaaehtoisjärjestöille joukkorahoituksesta. #hyväntekeväisyys #ngo #joukkorahoitus @guardian http://t.co/smgZAHTQ39

 • noin 79 päivää sitten

  351% myynnin kasvu joukkorahoituksen jälkeen ja muuta faktaa tästä @OurCrowd #joukkorahoitus #infografiikka http://t.co/ldnAGH1m9a

 • noin 82 päivää sitten

  Kylmäsoitolla sijoittaja? On mahdollista. #rahoitus #sijoittaja #startup http://t.co/TxP0wlmcys

 • noin 90 päivää sitten

  Opas rahoituksen saamiseksi bisnesenkeleiltä, ilmaiseksi ladattavana @FiBAN_org sivuilta. #rahoitus #bisnesenkeli https://t.co/OQbPl4bYn6

 • noin 92 päivää sitten

  Yhtä onnistunutta yritystoimintaa kohden on lukemattomia epäonnistumisia #joukkorahoitus @arstechnica http://t.co/3aKEJhz4Gi

 • noin 121 päivää sitten

  Kirjailijat voisivat julkaista teoksensa Amazonissa yleisösuosion perusteella? #joukkoistaminen #publishing http://t.co/0edYPjzteB

 • noin 124 päivää sitten

  Suomalaiset bisnesenkelit uskovat hyötyvänsä joukkorahoituksesta. @Invesdor @FiBAN_org #joukkorahoitus #startup https://t.co/TQpeMhDIka

 • noin 125 päivää sitten

  Suomalaisten yritysten tulisi kansainvälistyä ulkomaisen joukkorahoituksen avulla @Seedrs @fundedbyme @Invesdor https://t.co/F3HhYuapXN

 • noin 125 päivää sitten

  RT @GreaterHelsinki: Finland, don't be afraid of the crowds! http://t.co/gaYK7rF9ve #crowdfunding #joukkorahoitus @CRWDPUISTO

 • noin 130 päivää sitten

  Joukkorahoituskamppiksen kautta yrittäjäksi, aina ei rakenneta startupeja. #joukkorahoitus @hsfi http://t.co/ugXmyM8Yjl

 • noin 133 päivää sitten

  @kickstarter laajenee naapurimaihin, muttei Suomeen. Olisiko tiukka #rahankeräyslaki syynä? https://t.co/Mbjm62ufe4 #joukkorahoitus

 • noin 134 päivää sitten

  Rahankeräyslaki tälle vuosisadalle. #joukkorahoitus @YleUutiset_pol http://t.co/U868xYLliC

 • noin 140 päivää sitten

  Olen yrittäjänä Ilmari Innovaattori! #yrittäjätesti #rohkeasuomi http://t.co/tuj62MMPsS käyttäjältä @rohkeasuomi

 • noin 144 päivää sitten

  Finanssikriisi romutti suunnitelmat, vastaus löytyi joukkorahoituksesta. http://t.co/RpE9brTKW4 @hsfi @beddit

 • noin 156 päivää sitten

  Joukkorahoittamiselle tiukempi valvonta, suositus koskee vain osakepohjaista rahoittamista. #Finanssivalvonta @hsfi http://t.co/C8KzU7Qbtk

space

yhteystiedot

Crwdpuisto pyrkii edistämään joukkoistamisen asemaa ja inspiroimaan meitä kaikkia kehittämään yhdessä uusia keinoja sen mahdollisuuksien hyödyntämiseen.

AJATUKSIA TAI PALAUTETTA?

CAPTCHA
Varmistamme vielä, ettet ole robotti. Kirjoittaisitko alla olevassa laatikossa näkyvän tekstin sille varattuun kenttään.
Incorrect please try again
Enter the words above: Enter the words you hear: