Joukkorahoitus vaihtoehtona pankkilainalle

Joukkorahoitus on edelleen verrattain pieni kanava yritysten rahoitusmallien joukossa, mutta sen suosio kasvaa. Usein joukkorahoituksella pyritään korvaamaan osa perinteisestä pankkilainasta, etenkin tilanteissa joissa aloittavan yrityksen vakuudet eivät ole riittävät.

Joukkorahoitusta ei kuitenkaan saa kuka tahansa automaattisesti, vaan rahoituspalvelua tarjoava yritys (”alusta”) tekee ensin päätöksen tunnuslukujen perusteella. Tässä yhteydessä määritetään myös sopiva korkotaso: se määräytyy arvioidun kysynnän mukaan. Jos korko on liian alhainen, laina ei käy kaupaksi.

Joukkorahoitusta suunnittelevan yrityksen on huomioitava että rahan kerääminen on pankkilainaa hitaampaa. Se ei siis sovellu paikkaajaksi kiireiseen luotontarpeeseen. Tyypillisesti laina on tarjolla sijoittajille noin 1-2 kuukautta, ja myös esivalmisteluihin on varattava jonkin verran aikaa.

Kokonaiskustannusten kannalta usein suositeltava vaihtoehto on lainamuotoisen joukkorahoituksen ja perinteisen yrityslainan yhdistelmä. Joukkorahoituksella hoidetaan se osuus johon vakuudet eivät riitä.

Yksi sivuhyöty on julkisesti markkinoitavan lainan tuoma näkyvyys projektille. Etenkin yritykset jotka ovat tuomassa markkinoille uusia, innovatiivisia kuluttajatuotteita saattavat saada tätä kautta huomattavan määrän ”ilmaista” mainosta. Usein sijoittajista voi tulla myös asiakkaita.

Julkaistu
Kategoria(t): crwdpuisto

Joukkorahoituksella kasvuun

Joukkorahoitus eli yhteisörahoitus/crowdfunding on verrattain uudenlainen tapa rahoittaa erityyppisiä hankkeita ja projekteja hyväntekeväisyydestä tuotekehitykseen.

Ydinajatuksena on että suurin osa sijoittajista/lahjoittajista lähtee mukaan pienellä summalla ja pienellä riskillä. Suuren joukon ansiosta rahaa voidaan näin kuitenkin suuriakin summia.

Usein joukkorahoitusta ryhdytään keräämään tähän suunniteltujen alustojen kautta. Kansainvälisesti tunnettuja nimiä ovat muun muassa Kickstarter ja Indiegogo, Suomessa Mesenaatti.me ja kasvurahoitukseen keskittyvä Invesdor.

Joukkorahoitus onkin kattotermi useille erityyppisille palveluille. Yksi huomattavan iso osa-alue jo mainittujen ohella ovat yksityishenkilöiden vertaislainat.

Yritysrahoituksen puolella joukkorahoitusta käyttävät etenkin pienet ja vasta-aloittavat yritykset. Sitä voidaan hankkia jo ennen varsinaisen toiminnan käynnistymistä.

Joukkorahoitus on Finanssivalvonnan alaista toimintaa, ja sitä säätelee joukkorahoituslaki. Yksityishenkilöiden ja järjestöjen on puolestaan noudatettava rahankeräyslakia.

Suomessa vertaislainoilla ja joukkorahoituksella kerättiin vuonna 2019 rahoitusta noin 330 miljoonaa euroa. Erityisesti kasvoi ulkomaille välitettyjen vertaislainojen määrä.

Osuus suomalaisten kulutusluotoista on kuitenkin edelleen pieni, noin 1 prosentti. Myös yritysten lainakannasta joukkorahoituksen osuus on samaa luokkaa.

Joukkorahoituksella on kuitenkin huomattava merkitys etenkin pienten start-upien vaihtoehtoisena kanavana.

Suositeltu artikkeli

Julkaistu
Kategoria(t): crwdpuisto