Joukkorahoitus vaihtoehtona pankkilainalle

Joukkorahoitus on edelleen verrattain pieni kanava yritysten rahoitusmallien joukossa, mutta sen suosio kasvaa. Usein joukkorahoituksella pyritään korvaamaan osa perinteisestä pankkilainasta, etenkin tilanteissa joissa aloittavan yrityksen vakuudet eivät ole riittävät.

Joukkorahoitusta ei kuitenkaan saa kuka tahansa automaattisesti, vaan rahoituspalvelua tarjoava yritys (”alusta”) tekee ensin päätöksen tunnuslukujen perusteella. Tässä yhteydessä määritetään myös sopiva korkotaso: se määräytyy arvioidun kysynnän mukaan. Jos korko on liian alhainen, laina ei käy kaupaksi.

Joukkorahoitusta suunnittelevan yrityksen on huomioitava että rahan kerääminen on pankkilainaa hitaampaa. Se ei siis sovellu paikkaajaksi kiireiseen luotontarpeeseen. Tyypillisesti laina on tarjolla sijoittajille noin 1-2 kuukautta, ja myös esivalmisteluihin on varattava jonkin verran aikaa.

Kokonaiskustannusten kannalta usein suositeltava vaihtoehto on lainamuotoisen joukkorahoituksen ja perinteisen yrityslainan yhdistelmä. Joukkorahoituksella hoidetaan se osuus johon vakuudet eivät riitä.

Yksi sivuhyöty on julkisesti markkinoitavan lainan tuoma näkyvyys projektille. Etenkin yritykset jotka ovat tuomassa markkinoille uusia, innovatiivisia kuluttajatuotteita saattavat saada tätä kautta huomattavan määrän ”ilmaista” mainosta. Usein sijoittajista voi tulla myös asiakkaita.